از سال
1992
ما از سال 1992 در شهر آنکارا در ترکیه با برند آلچیبای شروع کردیم. در حال حاضر سه واحد تولیدی در ترکیه و دو واحد تولیدی در ایران راه اندازی کردیم ...

در سال 1388 با توجه به شرایط اقلیمی و تقاضا در منطقه این شرکت اقدام به تاسیس کارخانه در ایران نموده که با نام شرکت پارس گیپس ثبت و در حال فعالیت می باشد. شرکت پارس گیپس دارای 2 واحد تولیدی در بندر امیرآباد واقع در استان مازندران و شهرک صنعتی زاویه در جاده ساوه می باشد.

پودر بندکشی
پودر بندکشی

با بسته بندی استاندارد

آلچیبای، با کیفیت اروپایی

افتخارات ما